Home

De Stichting Hulpdienst Hengelo en Keijenborg is in 1976 opgericht en werkt in Hengelo en Keijenborg met enthousiaste mensen, die met heel veel inzet hun vrijwilligerswerk verrichten.


In de loop der tijden heeft de Hulpdienst zich aangepast aan de veranderende omstandigheden in de maatschappij en in de huiselijke sfeer.
Zo is er meer behoefte ontstaan aan zorg voor en hulp aan ouderen. Daarom heeft in 1996 de samenwerking tussen diverse vrijwilligersorganisaties er toe geleid dat er Bezoek en Ondersteuning Service vanuit de Hulpdienst kon worden verleend.


Later bleek dat er voor terminaal zieke mensen extra zorg gewenst was. Daarvoor heeft de Hulpdienst in 2000 de VPTZ opgericht.
Het komt vaker voor dat hulp en ondersteuning gewenst is bij ouderen.
Echter stelt de hulpdienst haar vrijwilligerswerk zeker ook ten dienste aan iedereen die daar behoefte aan heeft.

 

In één minuut wordt uitgelegd wat VPTZ-vrijwilligers kunnen betekenen voor mensen in de laatste levensfase en hun naasten.

Deze video toont wat de Hulpdienst allemaal doet. 

 

 

Nieuws

mrt 9, 2021
Vrijwilligerswerk doen bij de hulpdienst.
feb 15, 2021
Kunt u niet alles zelf meer?
Heeft u behoefte aan wat hulp?
mrt 7, 2020
Training Voice dialogue